• «Velger du meg til å selge boligen din, er det jeg som selger boligen din»
  Kundeløfte #1
  Åse Sædberg
  Åse Sædberg

  Tlf:
  90 68 84 94

 • «For å være sikker på at alt er på stell, er din megler tilstede på overtagelsen»
  Kundeløfte #2
  Inger Sædberg Birkenes
  Inger Sædberg Birkenes

  Tlf:
  90 84 17 77

 • «Når du velger oss får du mer enn 50 års erfaring med på kjøpet»
  Kundeløfte #3
  Gustav J. Sædberg
  Gustav J. Sædberg

  Tlf:
  90 78 49 91

 • «Vi garanterer høy kvalitet på salgsverktøy og profesjonelle visninger»
  Kundeløfte #4
  Christian Forum
  Christian Forum

  Tlf:
  91 63 98 63

 • «Når store verdier er involvert, er ryddighet og profesjonalitet en selvfølge»
  Kundeløfte #10
  May Kristin Enevoldsen
  May Kristin Enevoldsen

  Tlf:
  97080101

Ny lovgivning ?
Endringer i Bustadoppføringslova ?
False

Ny lovgivning ?

Endringer i Bustadoppføringslova ?

Eiendom Norge ved Christian Vammervold Dreyer har på deres egne hjemmesider 9. september gitt sine tanker om ny og bedre boliglovgivning. Under er deler av hans formeninger tatt med:  

Nrk.no har også skrevet at byggenæringen i Norge klager over at det har tatt regjeringen og Justisdepartementet for lang tid å gjennomgå garantibestemmelsne i Bustadoppføringsloven, slik de lovet.

Høyre gikk til valg på å flytte boliglovgivningen fra Justisdepartementet over til henholdsvis Kommunaledepartementet og Finansdepartementet. Dagens regjering skrev i Sundvolden-plattformen at den vil "gjennomgå strukturen i departementene og direktoratene med sikte på å forenkle og avbyråkratisere". En samordning og fornyelse av boliglovgivningen er en slik problemstilling man helt klart må ta tak i.

Mange lover griper om hverandre og det er for mange svært vanskelig å orientere seg om alle lovene som gjelder en eiendomshandel - og også om hvilket lovverk som ligger under hvilket departement. For å nevne noen så vises til; lov om eiendomsmegling, avhendingsloven, bustadoppføringsloven, eierseksjonsloven, plan-og bygningsloven, avtaleloven .....

I Norge er det omlag 150.000 årlige bolighandler - og iflg forsikringselskapene ender ca. 1 av 6 handeler med en eller annen form for konflikt. I de 20 årene Avhendingsloven har virket (1992 til 2012) har domstolene mottatt ca. 8100 tvistesaker ved kjøp og salg av eiendom og det er avsagt tingrettsdommer i ca. 3200 saker. Slike tviser utgjør en svært stor andel av sakene som belastes domstolene i Norge og et lavere konfliktnivå vil spare samfunnet for betydelige beløp.

 

De 7 verdiene våre: Grundighet - Kompetanse - Lokalkunnskap - Erfaring - Høflighet - Tillit - Entusiasme
 • «Jeg er din faste kontaktperson gjennom hele salgsprosessen»
  Kundeløfte #5
  Tor Even Kristensen
  Tor Even Kristensen

  Tlf:
  48 25 20 12

 • «Når overtagelsen er i boks sørger vi for at oppgjøret blir utført raskt og nøyaktig»
  Kundeløfte #6
  Kristin Hempel
  Kristin Hempel

  Tlf:
  48 14 58 69

 • «Raske og sikre oppgjør gir fornøyde kunder»
  Kundeløfte #7
  Alf E. Spaun
  Alf E. Spaun

  Tlf:
  99 24 36 95

 • «Vi gir deg vennlige, profesjonelle råd om alt du lurer på»
  Kundeløfte #8
  Renate Stensland
  Renate Stensland

  Tlf:
  38 17 89 00

 • «Vi sørger for at du får den rette hjelpen»
  Kundeløfte #9
  Karianne Lorentzen
  Karianne Lorentzen

  Tlf:
  38 17 89 00