• «Velger du meg til å selge boligen din, er det jeg som selger boligen din»
  Kundeløfte #1
  Åse Sædberg
  Åse Sædberg

  Tlf:
  90 68 84 94

 • «For å være sikker på at alt er på stell, er din megler tilstede på overtagelsen»
  Kundeløfte #2
  Inger Sædberg Birkenes
  Inger Sædberg Birkenes

  Tlf:
  90 84 17 77

 • «Når du velger oss får du mer enn 50 års erfaring med på kjøpet»
  Kundeløfte #3
  Gustav J. Sædberg
  Gustav J. Sædberg

  Tlf:
  90 78 49 91

 • «Vi garanterer høy kvalitet på salgsverktøy og profesjonelle visninger»
  Kundeløfte #4
  Christian Forum
  Christian Forum

  Tlf:
  91 63 98 63

 • «Når store verdier er involvert, er ryddighet og profesjonalitet en selvfølge»
  Kundeløfte #10
  May Kristin Enevoldsen
  May Kristin Enevoldsen

  Tlf:
  97080101

Kravene til utleieboliger forenkles
nye regler fra 1/1-2016
False

Kravene til utleieboliger forenkles

nye regler fra 1/1-2016

Regjeringen vil skape en enklere hverdag for innbyggere og næringsliv. I Sundvolden-plattformen er det slått fast at kravene til utleieboliger skal forenkles. Det er gjennomført høring av forslag til forenklinger i byggesaksforskriften og byggteknisk forskrift for eksisterende bygg.

Det er nå laget nye regler som vil føre til at mer areal av boligmessen i Norge kan bli godkjent som boligareal, og dermed leies ut. Å ta i bruk en større del av eksisterende boligmasse til boligformål er fornuftig ut fra samfunnsøkonomiske, miljømessige og privatøkonomiske hensyn.

 

Endringer i byggesaksforsikringen (SAK) - ny SAK §2-2 - Presisering av når det oppstår ny boenhet:

* boenheten må inneholde alle hovedfunksjoner for bolig, dvs. stue, kjøkken, soveplass, bad og toalett.

* boenheten må ha egen inngang, dvs. at det må være mulig å komme til boenheten uten å måtte gå gjennom andre boenheter og

* boenheten må være fysisk adskilt fra øvrige boligareal i den eksistrende bolig, dvs. det kan ikke være en intern forbindelse mellom boenhetene.

Alle disse forutsetninger må være oppfylt for å kalle det en ny boenhet. Hvis tidligere tilleggsdel (f.eks. bod) skal brukes til hoveddel (f.eks. stue) - må det søkes om bruksendring.

 

SAK §3-1, første ledd C - unntak fra krav om bruk av ansvarlig foretak ved bruksendring fra hoveddel til tilleggsdel.

* Tiltakshaver (eier) kan nå i flere tilfeller søke om endringene selv.

Endring i byggteknisk forsikrift (TEK). TEK§1-2, åttende ledd: Lemping av tekniske krav ved bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel til bolig.

Det lempes på følgende:

* Unntak fra krav om tilgjengelig boenhet, dvs. unntak fra bla. krav til trinnfri adkomst, dimensjonering for rullestol, passasjebredder og sideplass til dør.

* unntak fra krav om at byggverk skal på planløsning som gjør det lett å orientere seg.

* unntak fra krav om tilgjengelig bad og toalett.

* unntak fra kravet til minimum størrelse for bod og oppbevaringsplass.

* unntak fra krav om radonsperre og tilrettelegging av tiltak i grunnen.

* unntak fra krav om tilfredstillende utsyn.

* endringer vedr. energikrav.

* lemping av krav til romhøyde fra 2,2 m til 2,0 m ved bruksendring. Deler av rom kan ha skrå himling med lavere romhøyde.

* lemping vedr. krav til ventilasjon.

* lemping på krav til tilfrestillende dagslys.

 

Det gjøres også lempinger i TEK 7-2, 5.ledd og 7-3, 3.ledd vedr. forenkling av krav til tilkak på eksistrende bygg i fareområder.

 

De 7 verdiene våre: Grundighet - Kompetanse - Lokalkunnskap - Erfaring - Høflighet - Tillit - Entusiasme
 • «Jeg er din faste kontaktperson gjennom hele salgsprosessen»
  Kundeløfte #5
  Tor Even Kristensen
  Tor Even Kristensen

  Tlf:
  48 25 20 12

 • «Når overtagelsen er i boks sørger vi for at oppgjøret blir utført raskt og nøyaktig»
  Kundeløfte #6
  Kristin Hempel
  Kristin Hempel

  Tlf:
  48 14 58 69

 • «Raske og sikre oppgjør gir fornøyde kunder»
  Kundeløfte #7
  Alf E. Spaun
  Alf E. Spaun

  Tlf:
  99 24 36 95

 • «Vi gir deg vennlige, profesjonelle råd om alt du lurer på»
  Kundeløfte #8
  Renate Stensland
  Renate Stensland

  Tlf:
  38 17 89 00

 • «Vi sørger for at du får den rette hjelpen»
  Kundeløfte #9
  Karianne Lorentzen
  Karianne Lorentzen

  Tlf:
  38 17 89 00